Liên hệ

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CHẤN ĐÔNG

32 Đường 24, Phường 11, Quận 6, TPHCM

Tel: 08-5406 2900 – 3755 5203

Fax: 08-5406 2903

Contact:

Phạm Thế Hải - Project Department

HP: 0962 992839 - 0934 425408

Web: somerchandong.com

Email: somerchandong@gmail.com